Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym. W ramach studiów przekazana zostanie niezbędna wiedza dotycząca finansów publicznych oraz funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z ustawodawstwa i członkostwa w Unii Europejskiej.

Adresaci


Adresatami studiów są pracownicy urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osoby na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzające wzbogacić dotychczasową wiedzę, a także osoby zamierzające ubiegać się o pracę w instytucjach administracji publicznej.

Ramowy program


 • Zarządzanie publiczne
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna i służba cywilna
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Zarządzanie finansami samorządu
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Zastosowanie informatyki w administracji publicznej
 • Audyt i controlling w administracji publicznej
 • Etyka w administracji publicznej
 • Polityka regionalna UE
 • Unijne źródła finansowania inwestycji gminnych - zajęcia projektowo - warsztatowe
 • Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i gminy
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia


test z wybranych zagadnień programowych
praca dyplomowa

Ilość godzin


212