Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Celem studiów jest pozyskanie przez słuchacza wiedzy pozwalającej na nauczanie biologii w szkole.

Adresaci


Studia skierowane są przede wszystkich do nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkole.

Ramowy program


 • Anatomia i fizjologia człowieka,
 • Biologia komórki,
 • Biotechnologia,
 • Genetyka,
 • Ekologia,
 • Ochrona przyrody i środowiska,
 • Podstawy zoologii,
 • Różnorodność bilogiczna,
 • Dydaktyka biologii,
 • Praktyka pedagogiczna

Forma zaliczenia


 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień
 • Praktyki

Ilość godzin


393 godz. (w tym 60 godzin praktyk)