Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

 

Cel studiów


Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci


Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla słuchaczy


Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.


Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dzięki współpracy z Fundacją Akademia Transportu w Bydgoszczy istnieje możliwość zdobycia na preferencyjnych warunkach (200 zł zniżki) uznawanych w kraju i za granicą certyfikatów, a w szczególności:

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CPC) w transporcie drogowym osób
Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CPC) w transporcie drogowym rzeczy

Ramowy program


 • Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
 • Zarządzanie firmą transportową i spedycją - podejście praktyczne
 • Harmonogramowanie czasu pracy kierowców
 • Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 • Procedury celne i przewozowe
 • Przewozy specjalne, ADR, ATP i zwierząt
 • Bezpieczeństwo prawne i rynkowe firm transportu drogowego
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Transport multimodalny
 • Mocowanie ładunków i przewozy pojazdami nienormatywnymi
 • Ubezpieczenia w transporcie
 • INCOTERMS 2010
 • Gospodarka magazynowa
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Negocjacje w logistyce
 • Planowanie w logistyce
 • Podstawy logistyki
 • Prognozowanie logistyczne
 • Systemy Zarządzania Jakością ISO 22000
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie zapasami w popycie zależnym i niezależnym
 • INTRASTAT – działanie systemu w Unii Europejskiej – obowiązki podmiotów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka pisania pracy dyplomowych
 • Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia


 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Ilość godzin


192