Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Studia Podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. matematyki. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu przez nauczycieli pracujących już w szkołach i mających wstępne przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu matematyka. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tego przedmiotu.

Adresaci


Studia podyplomowe Matematyka dla nauczycieli są przeznaczone dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze tych studiów powinni mieć kwalifikacje pedagogiczne do nauczania jednego przedmiotu, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu - matematyki. Studia przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Uzyskiwane uprawnienia


Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Matematyka dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Ramowy program


 • 1. Podstawy matematyki
 • 2. Analiza matematyczna
 • 3. Algebra i geometria
 • 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
 • 5. Elementy matematyki współczesnej
 • 6. Zastosowanie matematyki
 • 7. Dydaktyka matematyki
 • 8. Przygotowanie uczniów do egzaminów z matematyki
 • 9. Informatyczne wspomaganie procesu dydaktycznego
 • 10. Seminarium dyplomowe
 • 11. Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia


 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień
 • Praktyki

Ilość godzin


390 (w tym 60 godz. praktyk zawodowych)