Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Cel studiów


Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z "Podstaw przedsiębiorczości" zapewniających uczniom dostęp do wiedzy warunkującej aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu, państwa i świata.

Adresaci


 • Nauczyciele oraz osoby zakładające i prowadzące firmy.
 • Uzyskiwane uprawnienia
 • Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Podstawy Przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ramowy program


 • Rozwój człowieka - jego potrzeby i mechanizmy motywacyjne
 • Ekonomika gospodarstwa domowego
 • Otoczenie gospodarstwa z elementami makroekonomii
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w systemie rynkowym
 • Komunikacja międzyludzka
 • Dochody i ich pomnażanie
 • Rynek pracy i prawa nim rządzące
 • Gospodarowanie na rynku zintegrowanym
 • Zakładam własną firmę
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia


 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin


350