Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK
MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Regionalny Ośrodek Szkoleniowo- Podyplomowy WSG w Kurzętniku zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.


Wysokość dofinansowania z KFS:
• Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
• Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
• Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.


Kto może ubiegać się o środki KFS?
• Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
• Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
• Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
• Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz  Regionalnego Ośrodka Szkoleniowo- Podyplomowego w Kurzętniku, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

Przydatne linki: 

http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/-/6436607-komunikat-pup-dotyczy-skladania-wnioskow-pracodawcow-o-finansowanie-ksztalcenia-ustawicznego-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego?redirect=http%3A%2F%2Fnowemiastolubawskie.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eEPfqkVoj5Qb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D8