Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia:
Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra).

Opłata za naukę składa się z:

bezzwrotnej opłaty wpisowego: do końca września 0 zł *
czesnego zgodnie z  CENNIKIEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGIONALNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO- PODYPLOMOWEGO W KURZĘTNIKU. 

* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Wymagane dokumenty:

- złożyć formularz zgłoszeniowy ON-LINE* / FORMULARZ DO POBRANIA i  przesłać na adres mailowy nml@byd.pl lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Szkoleniowo- Podyplomowego w Kurzętniku.
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 1 zdjęcie legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni (wysokość wpisowego należy sprawdzić w wybranej lokalizacji) - opłata wpisowego 0 zł do końca września 

UWAGA! Nieodebrane kserokopie dokumentów rekrutacyjnych oraz zdjęcia po trzech miesiącach od zakończenia rekrutacji są niszczone.

* Rekrutacja ON-LINE prowadzona jest wyłącznie na studia podyplomowe organizowane w Bydgoszczy, Chojnicach, Ełku, Inowrocławiu, Malborku, Pile i Toruniu oraz Kurzętniku.  Prosimy w pierwszej kolejności o zaznaczenie właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Odpowiedź na zgłoszenie ON-LINE złożone do Bydgoszczy, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. W ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zgłoszenia ON-LINE na studia podyplomowe WSG  należy dostarczyć do odpowiedniego ośrodka WSG pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Numer rachunku do wpłat wpisowego:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698

WZ WBK
z dopiskiem: SP - WPISOWE - /nazwa kierunku studiów podyplomowych/**

 

** UWAGA! W przypadku studiów podyplomowych w wydziale zamiejscowym należy dopisać nazwę miasta.