Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Więcej informacji: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych. Wpis ten pozwala Państwu na składanie wniosków u Operatorów poszczególnych regionów o refundację kosztów kształcenia szkoleniowo-podyplomowego. Odbywa się ona poprzez tzw. Podmioty Systemu Finansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Poniżej przedstawiamy wykaz Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowanie dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego:

Województwo warmińsko-mazurskie:

subregion elbląski - Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” oraz Techpal Sp. z o.o.
subregion ełcki - Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Techpal Sp. z o.o. oraz Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
subregion olsztyński - Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Techpal Sp. z o.o. oraz Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych