Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów

 


Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie  projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Obejmują one cały proces od wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC. Bardzo istotnym elementem studiów jest dokładne poznanie programowania obrabiarek CNC. Student poznana nowoczesne technik projektowania konstrukcji i technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Studia te mają na celu przygotowanie do samodzielnego opracowywania projektów z branży mechanicznej.

Adresaci studiów


Absolwenci studiów technicznych, jak i wszystkie inne osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć  nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym,
Kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw branży  przede wszystkim elektromaszynowej i drzewno – papierowej, 
Pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, projektowania, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania oraz programowania obrabiarek CNC
Osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów CAM,
 

Program studiów


 

Moduł 1 - Podstawy projektowania

Dokumentacja techniczna i zapis konstrukcji
Podstawy projektowania inżynierskiego
Podstawy wytrzymałości materiałów

Moduł 2 - Projektowanie CAD

Autodesk AutoCAD - stopień pierwszy - 2D
Autodesk AutoCAD - stopień drugi - 3D

Moduł 3 - Projektowanie CAM

Technologia w systemach CAM
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

Moduł 4 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Nowe technologie i narzędzia w obróbce skrawaniem
Oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek CNC
Programowanie obrabiarek CNC

Moduł 5 - Technologia i organizacja procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne i technologiczne
Organizacja procesów produkcyjnych

Forma zaliczenia


  • Praca dyplomowa
  • Obrona

Liczba godzin


  • 256h
  • 2 semestry