Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

Cel studiów


Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie  zaawansowanych możliwości programu AutoCAD w tym mechanizmów projektowania CAD w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Student pozna zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym  - projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. computer aided design). Podczas studiów student  opanuje podstawy projektowania artystyczno-graficznego w oprogramowaniu do grafiki rastrowej (Photoshop) i wektorowej (Corel Draw). Student zgłębi proces komputerowego wspomagania projektowania  od projektowania koncepcyjnego do tworzenia dokumentacji, projektowania i  opracowywania wizualizacji 3D.

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z komputerowym wspomaganiem projektowania. 

Adresaci studiów


Absolwenci studiów technicznych, jak i wszystkie inne osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć  nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym,
Pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, projektowania, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania,
Studia przeznaczone są dla osób pragnących specjalizować się w profesjonalnym  projektowaniu  CAD w środowisku 2D i 3D,
Osoby o typowym profilu technicznym / inżynierskim, które chciałyby rozszerzyć swoje horyzonty zawodowe w sektorze projektowanie
w środowisku  Autocad 2D i 3D,
 

Program studiów


Moduł 1 - Podstawy projektowania

Dokumentacja techniczna
Podstawy nauki o materiałach
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy wytrzymałości materiałów

Moduł 2 - Projektowanie CAD

Autodesk AutoCAD - stopień pierwszy - 2D
Autodesk AutoCAD - stopień drugi - 2D

Moduł 3 - Podstawy projektowania artystyczno-graficznego

Autodesk 3ds Max - stopień pierwszy
Podstawy grafiki rastrowej - Photoshop
Podstawy grafiki wektorowej - Corel Draw

Moduł 4 - Trójwymiarowe komputerowe wspomaganie projektowania

Autodesk AutoCAD - stopień trzeci - 3D
Autodesk AutoCAD - stopień zaawansowany - 3D
Oprogramowanie CAD 3D- stopień pierwszy

Forma zaliczenia


  • Praca dyplomowa
  • Obrona

Liczba godzin


224h