Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJA, BIZNES, ZARZĄDZANIE

 

 

Dla wszystkich tych, którzy nie zdecydują się na kontynuowanie nauki na tradycyjnych studiach alternatywą są studia podyplomowe, dzięki którym uzyskać można kierunkową wiedzę, uzupełnić już posiadaną czy przekwalifikować się.Taką możliwość daje również Regionalny Ośrodek Szkoleniowo - Podyplomowy w Kurzętniku, który od 10 lipca 2018 do 31 grudnia 2018 prowadzi w Kurzętniku rekrutację letnią na studia podyplomowe 2018/2019.

W ofercie znajduje się około 40 kierunków studiów podyplomowych będących odpowiedzią na wymagania rynku pracy. Ważnym atutem jest ścisła współpraca z kadrą profesjonalistów i specjalistów, która pozwala słuchaczom uzyskać aktualną wiedzę z danej dziedziny. Współpracujemy tylko z praktykami, dzięki czemu przekazywana wiedza poparta jest doświadczeniem i umiejętnościami. Słuchacze kształcąc się w ten sposób zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także niezbędne kompetencje.

Regionalny Ośrodek Szkoleniowo- Podyplomowy przygotował również szeroką ofertę programów zniżkowych dla wszystkich kandydatów! 

 

 

CENNIK

PROGRAM ZNIŻKOWY

FORMULARZ  ON-LINE 

REKRUTACJA